DESTINATION TRAVEL TRANSPORTER D.O.O. BEOGRAD


1. Važenje i primenljivost OUP 

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja („OUP“) privrednog društva Destination Travel Transporter d.o.o. Beograd („Društvo“ ili „DTT“) primenjuju se na prava i obaveze Društva, kao pružaoca usluga limo servisa, i prava i obaveze njegovih klijenata, kao korisnika usluga, a u okviru važeće zakonske regulative. 

 

Limo servis obavlja se na osnovu ugovora, zaključenog u pisanom ili elektronskom obliku, tako što se putničko vozilo iznajmljuje u celini. Svrhu, cilj i trajanje prevoza utvrđuje korisnik prevoza i svi putnici su saglasni sa destinacijom i tokom putovanja, odnosno vrstom usluge.

 

OUP predstavljaju sastavni deo svakog pojedinačnog ugovora koji, radi pružanja usluga limo servisa, DTT zaključuje sa pojedinim klijentom. Potpisivanjem ovakvog ugovora i korišćenjem usluge koju pruža DTT, klijent (fizičko ili pravno lice) je saglasan da se pridržava ovih OUP.

 

Bilo kakvo odstupanje od ovih OUP imaće pravno dejstvo jedino i isključivo ukoliko je takvo odstupanje pisanim putem izričito ugovoreno između Društva i pojedinog klijenta.


 

2. Zaključivanje Ugovora o pružanju usluga limo servisa

 

Ugovor o pružanju usluga limo servisa zaključuje se u pisanoj formi, pre započinjanja pružanja usluga limo servisa, a na osnovu zahteva klijenta koji je potom zvanično prihvaćen od strane DTT.

 

2.1 Podnošenje zahteva

 

Zahtev klijenta može biti upućen telefonom, imejlom ili u bilo kom drugom obliku neposredne komunikacije. 

 

Prilikom upućivanja zahteva neophodno je da nam naznačite sve detalje, i to naročito sledeće:

 

 • Neophodno je odabrati željeni tip vozila. Molimo vas da imate u vidu da se sva deca (nezavisno od godina) računaju kao putnici i moraju imati zasebno sedište u vozilu. Cena usluga ne zavisi od broja putnika.

 

 • Neophodno je uneti informacije o putovanju: vreme preuzimanja (po lokalnom vremenu zemlje gde se putovanje realizuje), adresu, broj leta (ukoliko je primenljivo) kao i svoje kontakt podatke. Klijent je odgovoran za tačnost svih detalja putovanja i svojih kontakt podataka. DTT na sebe ne preuzima obavezu provere podataka, dokumentacije ili informacija dobijenih od strane klijenta.

 

 • U slučaju da DTT ne bude u mogućnosti da pruži usluge limo servisa zbog pogrešno pruženih podataka od strane klijenta, DTT neće biti u obavezi da klijentu vrati uplaćeni iznos ugovorene cene za zatražene usluge limo servisa.

 

Molimo vas da imate u vidu da zahtev možete podneti najkasnije 48h pre nego što bi pružanje zatraženih usluga limo servisa trebalo da započne, kako bismo blagovremeno mogli da dogovorimo sve uslove putovanja i zaključimo ugovor o pružanju usluga limo servisa. 

 

Nakon prijema vašeg zahteva za realizaciju željenog putovanja, mi ćemo vas po manuelnoj obradi zahteva kontaktirati putem imejla ili telefona kako bismo vam uputili ponudu za pružanje usluga limo servisa. Tek ukoliko prihvatite našu ponudu za pružanje usluga limo servisa, DTT će izvršiti rezervaciju željenih usluga, o čemu ćete dobiti pisanu potvrdu.

 

2.2 Izmene rezervacija

 

U slučaju bilo kakvih izmena o rezervacije, neophodno je da nas o istima blagovremeno obavestite, i to najkasnije 24 časa pre nego što bi pružanje zatraženih usluga limo servisa trebalo da započne.

 

Molimo vas da imate u vidu da određene izmene rezervacije (npr. promena veličine vozila, promena destinacije, dodatni zahtevi) mogu dovesti do povećanja cene zatraženih usluga limo servisa.

 

Zbog toga je neophodno da zvanično odobrimo zatražene izmene rezervacije, te možete smatrati da je izmena rezervacije uspešno izvršena tek ukoliko o tome od nas dobijete pisanu potvrdu.

 

2.3 Otkazivanje rezervacije od strane klijenta

 

U slučaju da želite da otkažete vašu rezervaciju, dužni ste da nas o tome blagovremeno obavestite, i to najkasnije 24 časa pre nego što bi pružanje zatraženih usluga limo servisa trebalo da započne.

 

U slučaju blagovremenog otkazivanja u skladu sa ovim OUP, ukoliko ste uplatu za zatražene usluge izvršili unapred, refundiraćemo vam uplaćeni novčani iznos. 
 

Međutim, za neblagovremeno otkazivanje rezervacije u periodu kraćem od 24h ili u slučaju nepojavljivanja pre započetog transfera, klijent je u obavezi da DTT-u nadoknadi iznos od 50% dogovorene cene usluga limo servisa koje je trebalo da budu pružene. U suprotnom, bićemo prinuđeni da radi ostvarivanja svog prava na naknadu štete protiv vas pokrenemo sudski spor u kom slučaju ćete biti u obavezi da DTT-u naknadite svu štetu koja je nastala kao posledica neblagovremenog otkazivanja rezervacije sa vaše strane. 

 

2.4 Otkazivanje rezervacije od strane DTT-a

 

U retkim slučajevima može se desiti da moramo da otkažemo vašu rezervaciju zbog nepredviđenih okolnosti.
 

U tim slučajevima, obavestićemo vas o otkazivanju čim je pre moguće i izvršiti potpunu refundaciju za usluge koje nisu pružene ukoliko ste za rezervisane usluge platili unapred.
 

Radi izbegavanja sumnje, otkazivanjem se ne smatra odbijanje rezervacije već otkazivanje postojeće rezervacije za putovanje koji smo vam prethodno potvrdili.

 

 

3. Cena usluga limo servisa

 

Cena zatraženih Usluga se uvek ugovara u odnosu na celo vozilo (bez obzira na broj putnika), tj. ne naplaćujemo posebno svakom putniku.

 

Molimo vas da imate u vidu da se cena usluga obračunava na osnovu jedinice vremena (čas ili dan), pri čemu trajanje prevoza ne može biti kraće od tri časa.

 

U fiksnu, unapred dogovorenu cenu uračunato je sledeće:

 

 • najam vozila sa vozačem za vaše putovanje;
 • gorivo i putarine;
 • parking i čekanje na aerodromu do sat vremena od trenutka sletanja vašeg aviona;
 • čekanje do 15 minuta na polaznoj adresi;
 • prtljag koji može stati u prtljažnik poručenog vozila i koji nije u suprotnosti sa uslovima iz ovih OUP;
 • kraća usputna kafe pauza u slučaju dužih putovanja;
 • taksa za ulazak za vozilo u nacionalne parkove;
 • čekanje na granici do 1h u slučaju međunarodnih transfera;
 • osiguranje svih putnika.

 

U cenu nije uračunato sledeće:
 

 • dodatne usputne adrese koje nisu unapred dogovorene;
 • dodatno čekanje koje nije unapred dogovoreno;
 • odredište koje je dalje od dogovorenog;
 • kašnjenje duže od 15 minuta na polaznoj adresi (osim sa aerodroma);
 • čekanje na granici duže od sat;
 • čekanje na aerodromu preko sat vremena od momenta sletanja vašeg aviona;
 • povratak koji nije unapred dogovoren;
 • dodatni kilometar vožnje;
 • dodatni sat čekanja.

 

Ukoliko se tokom pružanja usluga dogodi da se elementi transfera razlikuju od inicijalno dogovorenih, molimo vas da imate u vidu da će vam dodatne usluge biti i dodatno naplaćene.


 

4. Način plaćanja cene

 

Ukoliko plaćate gotovinski ili platnom karticom, plaćanje možete izvršiti prilikom započinjanja ili okončanja prevoza. U slučaju da je potrebno da vas vozač sačeka na određenoj lokaciji, u obavezi ste da pre započinjanja putovanja, na ime avansa uplatite 50% ugovorene cene za zatražene usluge.

 

Izuzetno, pri transferima u inostranstvo, plaćanje karticom je u svakom slučaju potrebno izvršiti pre prelaska granice zbog rominga POS terminala.

 

Ako se desi da plaćanje karticom ne bude uspešno iz bilo kog razloga, klijent je u obavezi da vožnju plati u gotovini. U takvim slučajevima vozač može stati ispred obližnjeg bankomata kako bi klijent podigao novac za plaćanje vožnje.

 

Ukoliko plaćate preko poslovnog računa uplatu je potrebno izvršiti pre započetog pružanja usluga limo servisa, o čemu nam morate pre započinjanja pružanja rezervisanih usluga limo servisa dostaviti pisani dokaz. Kao dokaz o uplati dovoljna je pdf priznanica banke ili fotografija iste.

 

Ukoliko se vaš transfer razlikuje od dogovorenog u smislu rute, polazne lokacije, odredišta, usputnih stajanja ili čekanja ili drugih okolnosti koje za posledicu imaju povećanje iznosa dogovorene cene za zatražene usluge limo servisa, saglasni ste za dodatnu naplatu po važećem cenovniku DTT-a.

 

Valuta plaćanja je dinar (RSD). Bilo koji iznos ugovoren u stranoj valuti biće pri obračunu iskazan u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan plaćanja.


 

5. Nalaženje sa vozačem

 

Vozač se sa klijentom nalazi na lokaciji preuzimanja u vreme koje je dogovoreno. O podacima o vozaču vas blagovremeno obaveštavamo, i vozač je dužan da vam bude dostupan na telefon 1h pre vožnje.

 

Vozač će držati tablu sa imenom klijenta ukoliko je u pitanju transfer sa aerodroma.

 

Vozač će čekati klijenta 1 sat ukoliko je mesto nalaženja aerodrom, odnosno 15 minuta ukoliko je mesto nalaženja druga lokacija (koja ne uključuje aerodrom). Ukoliko se u ovom vremenskom okviru klijent i vozač ne nađu, smatraćemo rezervaciju otkazanom i zahtevaćemo refundaciju od klijenta.
 

Vozač je u obavezi da kontaktira klijenta kada stigne na polaznu lokaciju osim ukoliko je to aerodrom.
 

Ukoliko, iz bilo kog razloga, vozač ne može da sačeka klijenta na vreme, on mora da blagovremeno obavesti klijenta.

 

Klijent je u obavezi da vozača čeka na dogovorenoj lokaciji i u dogovoreno vreme osim na aerodromu gde vreme izlaska zavisi od tačnosti sletanja aviona i kontrole na aerodromu.

 

Ukoliko dođe do nekih promena o letu molimo vas da nas blagovremeno obavestite. Mi svakako pratimo letove naših klijenata koje čekamo na aerodromu, ali podaci o letu nisu uvek dostupni.

 

Ukoliko se vozač ne pojavi na dogovorenoj lokaciji u određeno vreme i ukoliko u roku od 10 minuta ne odgovori na poziv, transfer će se smatrati otkazanim. U ovom slučaju, kako bi klijent dobio povraćaj novca, mora dokazati da je čekao vozača u vreme i na dogovorenom mestu. 


Sugerišemo da prvo pokušate da kontaktirate vozača ukoliko imate poteškoća da se nađete ili želite da proverite da li je stigao ili kada će stići na polaznu lokaciju. Molimo vas da imate u vidu da naša kancelarija ne radi 0-24h.


 

6. Obaveze naših vozača 

 

Vaša bezbednost nam je na prvom mestu, zato je vaša bezbedna i prijatna vožnja primarna obaveza naših vozača. Ovo naročito uključuje nenametljivost tokom vožnje, dogovor oko izbora maršrute, muziku i temperaturu u automobilu po želji klijenta, ispravnost i urednost vozila koje se koristi za vašu vožnju.

 

Vozači su dužni da vas u dogovoreno vreme čekaju na dogovorenom mestu, pri čemu su vam dostupni za poziv i poruke minimum 1 čas pre dogovorenog vremena za započinjanje prevoza. 

 

Vozačima nije dozvoljeno da konzumiraju cigarete ili druge duvanske proizvode niti da u toku vožnje koriste mobilni telefon u privatne svrhe.

 

Važno nam je da budete zadovoljni kvalitetom usluga koje vam pružamo, te vas molimo nas odmah obavestite o eventualnim primedbama koje možete imati na ponašanje naših vozača u pogledu nepoštovanja odredbi ovih OUP.


 

7. Obaveze naših klijenata 

 

Potpisivanjem ugovora o pružanju usluga limo servisa, čiji su sastavni deo ovi OUP, vi potvrđujete da ste upoznati sa njihovom sadržinom. Stoga vas molimo da se pre započinjanja dogovorene vožnje detaljno upoznate sa sadržajem ovih OUP, kako bismo izbegli bilo kakve neprijatnosti. 

 

Molimo vas da se naročito pridržavate sledećih pravila:

 

 • u vozilu ne smete konzumirati bilo kakvu hranu, bez prethodne dozvole vozača;
 • u našim vozilima je strogo zabranjeno konzumiranje cigareta;
 • tokom vožnje morate biti vezani sigurnosnim pojasem;
 • ukoliko niste prikladno odeveni (npr. ukoliko ste bez majice ili u kupaćem kostimu) ili ukoliko se nalazite u vidno alkoholisanom stanju ili pod uticajem opojnih sredstava, naš vozač je u obavezi da odbije vožnju;
 • nemojte držati stopala na sedištima ili drugim delovima enterijera vozila koji nisu za to predviđeni;
 • vodite računa o svojim vrednim stvarima jer DTT nije odgovoran za stvari koje izgubite tokom vožnje;
 • pridržavajte se pravila u pogledu prtljaga, sadržanih u ovom OUP.

 

Deca mlađa od 18 godina ne mogu koristiti usluge limo servisa bez nadzora roditelja ili zakonskog staratelja. Klijent je u obavezi da prilikom ugovaranja usluge obavesti DTT o postojanju putnika koji su mlađi od 18 godina i da dostavi podatke o godištu za svakog maloletnog putnika. Klijent je odgovoran za ispunjenje obaveze putnika da pribave sve potrebne isprave i dokumentaciju neophodnu za lica koja su u pratnji maloletnika i u potpunosti oslobađa od odgovornosti DTT za postojanje sve potrebne dokumentacije.

 

U slučaju da je ponašanje bilo kog putnika u vozilu suprotno odredbama ovih OUP ili ukoliko bilo ko od putnika svojim postupcima ili propuštanjem dovodi u opasnost vozilo ili lica i imovinu na njemu ili ometa vozače u obavljanju njihove dužnosti ili ukoliko se neko od putnika ne povinuje razumnim uputstvima vozača koji se odnose na povrede pravila postupanja koje su definisane ovim OUP, vozač je ovlašćen da preduzme sve i bilo koje mere koje smatra neophodnim za prekidanje takvog ponašanja, uključujući i prekid pružanja usluga te zahtevanje od putnika da napusti vozilo ili mu uskrati pravo da se vrati u vozilo i odbije dalji prevoz.
 

U ovom slučaju, momentom napuštanja vozila od strane putnika i vraćanjem ličnih stvari i prtljaga putniku smatraće se da je usluga izvršena u celosti, bez prava klijenta da traži povraćaj bilo kog plaćenog iznosa.


 

8. Prtljag


 

Klijent ima pravo na besplatan prevoz određene količine prtljaga, shodno uslovima i ograničenjima koje može dobiti od DTT. DTT zadržava pravo da odbije transport prtljaga ako:

 

 • nema dovoljno prostora za njegovo adekvatno i bezbedno skladištenje u vozilu;
 • postoji sumnja da se u prtljagu prevoze predmeti koji mogu da ugroze bezbednost učestvovanja u saobraćaju (samozapaljive i eksplozivne naprave);
 • predstavlja ilegalnu robu (narkotici, antikviteti, zakonom zabranjeni materijali);
 • težina prtljaga prelazi maksimalno dozvoljeno opterećenje vozila;
 • ne može biti pravilno i bezbedno smešten u predviđenom prostoru zbog svoje prirode i veličine;

 

Vatreno oružje i municija, osim onih koji se koriste za lov i sport, ne smeju se prevoziti kao prtljag. Lovačko i sportsko oružje i municija mogu biti prihvaćeni samo kao registrovani prtljag. Oružje mora biti ispražnjeno, zakočeno i upakovano. 

 

Prtljag i drugi vredni predmeti ne mogu ostati u vozilu. DTT ne snosi nikakvu odgovornost za ove predmete čak i u slučajevima kada korisnik usluge napušta vozilo na kratak vremenski period. Ova odredba odnosi se i na bilo kakvu poverljivu dokumentaciju, uređaje za skladištenje elektronskih informacija i deo ručnog prtljaga čiji bi nestanak korisniku ili njegovoj kompaniji naneo poslovnu štetu. 

 

Zaboravljeni ili izgubljeni prtljag, ili druge lične predmete klijenta, DTT je dužan da čuva tri nedelje nakon završetka realizovane usluge. OUP ne predviđa obavezu DTT da klijenta kontaktira na bilo koji drugi način, osim kontakta putem kog je usluga naručena. Nakon tri nedelje, u skladu sa zakonom, DTT će dostaviti prtljag Birou za izgubljene stvari i kompletna njegova odgovornost na taj način prelazi na ovu instituciju. DTT će izgubljeni prtljag predati vlasniku u pronađenom stanju, samo pod uslovom ta osoba ponudi uverljive dokaze o svom pravu da preuzme prtljag.


 

9. Prevoz kućnih ljubimaca

 

DTT ne prihvata prevoz kućnih ljubimaca. Volimo životinje, ali se trudimo da održimo maksimalnu higijenu vozila pa prevoz kućnih ljubimaca ne dozvoljavamo.


 

10. Merodavno pravo i rešavanje sporova 

 

Merodavno pravo za tumačenje i primeni ovih OUP je pravo Republike Srbije. 
 

Svi sporovi između DTT i pojedinog korisnika koji nastanu u vezi sa pružanjem Usluga, a ne mogu biti rešeni mirnim putem, odnosno sporazumom strana, biće konačno rešeni od strane stvarno nadležnog suda u Beogradu.

 

Sve klijente u duhu dobre poslovne saradnje pozivamo da sporove rešavamo mirnim putem, putem institucionalne medijacije sa uzajamnim razumevanjem.

 

Privacy policy

Vi ste u kontroli nad informacijama koje predajete na našoj veb stranici. U slučaju da
odlučite da ne ostavite svoje podatke, morate imati na umu da neki delovi naše stranice
možda neće biti dostupni.
Popunjavanjem dostupnih informativnih zahteva (obrasci za kontakt) na našoj veb stranici,
potvrđujete da se slažete sa ovom Politikom Privatnosti (Privacy Policy) i da budete saglasni
da budete kontaktirani u skladu sa datim kontakt informacijama.
U potpunosti ćemo poštovati sva vaša prava u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka u
Republici Srbiji i opštim propisima o zaštiti podataka članice Evropske Unije (GDPR).
U skladu sa postojećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo da pristupite, ispravite,
izbrišete, ograničite obradu, dobijate kopiju vaših ličnih podataka za sopstvene potrebe ili ih
prenesete drugom pružaocu usluga po vašem izboru (prenosivost), i pravo da ne pristanete
na pitanje obrade ličnih podataka kada se ovi podaci obrađuju u svrhu direktnog
marketinga, u smislu informisanja i automatskog donošenja odluka.
Vašu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku. Sva prava se primenjuju u granicama
predviđenim postojećim propisima o zaštiti ličnih podataka.
U određenim delova ove veb stranice tražimo lične podatke o vama kako bismo vam
omogućili ostvarivanje određenih prava kao što je pružanje određenih informacija koje
tražite. Informacije koje dobijamo od vas mogu uključivati vaše ime, adresu, brojeve
telefone ili adresu e-pošte. Nikad od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu
neophodne za dobijanje usluge koju ste tražili.
Kako koristimo Vaše date informacije
Informacije koje prikupljamo pomažu nam da efikasnije odgovorimo na Vaše zahteve
prilikom rezervisanja prevoza.
U mogućnosti smo da iskoristimo informacije da bismo razumeli kako naši Korisnici (kao
grupa) koriste naše usluge i naše resurse koje se nalaze na našem sajtu. Uz to znanje ćemo
biti u prilikama da poboljšamo i pripremimo što udobnija iskustva za naše Korisnike.
Možemo koristiti povratne informacije koje nam dajete da bi bili u mogućnosti da
poboljšamo naše proizvode, usluge i iskustva.
Kolačići su male tekstualni datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (računaru, mobilnom
telefonu, tabletu…) da bi pratile kretanje vašeg pretraživača na veb lokaciji i nisu povezane
sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć kolačića posetiocima je omogućeno
kretanje po stranici i na taj način se prikupljaju podaci sa ciljem da poboljšamo korisničko
iskustvo i optimizaciju naše stranice.
Ukoliko korisnici ne žele da se saglase sa kolačićima, nisu prinuđeni i imaju opciju da kliknu
na dugme „Reject “ ako nije u njihovoj udobnosti ili zbog ličnih razloga. U slučaju da korisnici odluče da kliknu na dugme „Reject“, sajt neće pratiti aktivnost i neće sačuvati privatne
informacije u bilo kojoj formi, ali postojaće mogućnost da određeni delovi sajta možda neće
biti u punoj funkciji.
Trajanje poseta stranicama našeg sajta i informacije o interakciji između stranica (Google
analitika). Kolačići služe za anonimnu statistiku poseta sajtu i ne uključuju lične podatke.
Možete saznati više o ovim informacijama na:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Screenshot from 2023-05-22 16-33-14.png